Prędkość na drogach ekspresowych i autostradzie w Polsce – jakie są limity?

Ruszasz w drogę? Jako kierowca powinieneś być świadomy, jakie limity prędkości obowiązują w Polsce. Pamiętaj, że trzymanie się zasad obowiązujących na danych odcinkach ma duży wpływ na bezpieczeństwo Twoje, pasażerów i innych uczestników ruchu. Jaka jest dopuszczalna prędkość na autostradzie, a jaka na drogach ekspresowych? Czy one się różnią? Czy za przekroczenie prędkości na autostradzie można stracić prawo jazdy?

Prędkości na drogach – polskie prawo

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie obecnie obowiązują limity prędkości na drogach, to sprawdź art. 20. i 21. Dziennika Ustaw – Prawo o ruchu drogowym. Pamiętaj, że ograniczenia zależą nie tylko od rodzaju drogi, po której jedziesz, ale również od typu pojazdu. I tak obowiązują następujące limity:

  • Na terenie zabudowanym – 50 km/h.
  • W strefie zamieszkania – 20 km/h.
  • Na pozostałych drogach poza ekspresowymi i autostradami – 90 km/h.

Natomiast jeśli chodzi o różne pojazdy:

  • Ciągnik rolniczy z przyczepą lub bez – 30 km/h.
  • Motocykl z przyczepą lub bez, czterokołowiec i motorower, którymi przewozi się dziecko w wieku do 7 lat – 40 km/h.
  • Hulajnoga elektryczna – 20 km/h.
  • Pojazd z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego – 30 km/h na terenie zabudowanym i 60 km/h poza nim.

Ile natomiast wynosi maksymalna prędkość na autostradzie, a ile na drogach ekspresowych?

Maksymalna prędkość na autostradzie

Autostrada to droga, która jest oznaczona znakiem D9. Ruch odbywa się w dwóch kierunkach, ma odseparowane od siebie jezdnie, przy czym po każdej stronie muszą być co najmniej 2 pasy. Jezdnie są oddzielone pasem zieleni, a najczęściej także barierą.

Jaki obowiązuje limit prędkości na autostradach w Polsce? Otóż wynosi on 140 km/h. Natomiast w przypadku zespołu pojazdów – 80 km/h. Jeśli chodzi o autobusy, to dla nich istnieje limit 100 km/h.

Uwaga: dopuszczone do jazdy po autostradzie są wyłącznie pojazdy samochodowe, mogące rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h po drodze poziomej, dotyczy to również przypadku ciągnięcia przyczepy. Natomiast obowiązuje zakaz korzystania z takich dróg na czterokołowcach.

Dopuszczalna prędkość na autostradzie to jedno, ale pamiętaj o jej dostosowaniu do aktualnych warunków jazdy. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że główną przyczyną wypadków na prostych odcinkach drogi jest niedopasowanie prędkości do warunków ruchu. W 2021 roku doprowadziło to do 2546 wypadków. Jeśli chodzi wyłącznie o autostrady, to i tutaj była to najczęstsza przyczyn takich zdarzeń – we wspomnianym roku było ich 131. Tak więc miej na uwadze ograniczenie prędkości na autostradzie, ale uwzględniaj też panujące na drodze warunki.

Dopuszczalna prędkość na drogach ekspresowych

Droga ekspresowa jest oznaczona znakiem D7. Co warto o niej wiedzieć? Jest dwu- lub jednojezdniowa, rzadko występują na niej skrzyżowania, a przeznaczona jest do ruchu pojazdów samochodowych z wyłączeniem czterokołowców.

Jaka jest dopuszczalna prędkość na drodze ekspresowej? Jeśli jest dwujezdniowa, to wynosi ona 120 km/h, natomiast jeśli jednojezdniowa – 100 km/h.

Ile w Polsce mamy dróg ekspresowych, a ile autostrad? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządza siecią tras krajowych, które mają 17 800 km, w czym 3 804 km to drogi szybkiego ruchu. W tym 1247 km to autostrady, a 2557 km to drogi ekspresowe.

W planach na 2022 rok jest oddanie 345 km dróg krajowych. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zakłada wybudowanie 324,2 km autostrad i 2 948,9 km dróg ekspresowych. Mają także powstać 43 obwodnice o łącznej długości 447,2 km. Sieć w Polsce jest rozwijana, co ułatwia przemieszczanie się między polskimi miastami. Ponadto autostrady i drogi ekspresowe charakteryzują się dużo mniejszym wskaźnikiem wypadków niż choćby trasy gminne czy powiatowe.

tania najtańsza laweta Kraków pomoc drogowa holowanie autolaweta mobilny mechanik tania najtańsza laweta Kraków pomoc