Trójkąt ostrzegawczy – odległość od samochodu i zasadność jego użycia

Jeśli przydarzy Ci się wypadek lub kolizja, postaraj się zachować spokój. Musisz odpowiednio zareagować, aby uchronić innych uczestników ruchu i nie dopuścić do poważniejszego zdarzenia. To ważne, aby zasygnalizować innym kierowcom postój w nieprzeznaczonym do tego miejscu poprzez ustawienie trójkąta ostrzegawczego. Z artykułu dowiesz się, w jakiej odległości od pojazdu należy go umieścić, i co na ten temat mówią przepisy. 

W jakich przypadkach wolno użyć trójkąta ostrzegawczego?

Musisz zatrzymać pojazd z powodu nieprzewidzianego zdarzenia drogowego lub awarii? Ustaw trójkąt ostrzegawczy. To odblaskowy element, który powinien znaleźć się za zepsutym pojazdem tak, aby poinformować innych uczestnikom ruchu drogowego, że powinni zwolnić oraz zachować szczególną ostrożność. Zakłada się go również z tyłu zepsutego pojazdu, aby nie wjechały w niego inne auta.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym precyzuje, kiedy musisz użyć trójkąta ostrzegawczego:

  1. Na autostradzie lub drodze ekspresowej – w każdym przypadku.
  2. Na pozostałych drogach o nawierzchni twardej:

i)       poza obszarem zabudowanym, jeśli postój odbywa się na jezdni w miejscu zabronionym lub na poboczu, kiedy pojazdu nie widać z dostatecznej odległości,

ii)     na obszarze zabudowanym – w przypadku postoju w miejscu, w którym nie można się zatrzymywać[1].

[1] https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-ruchu-drogowym-16798732/art-50

Czy trójkąt ostrzegawczy należy do obowiązkowego wyposażenia pojazdu?

Trójkąt, podobnie jak gaśnica, stanowi niezbędne wyposażenie auta. Nie dotyczy to motocykla jednośladowego[1]. Jeśli nie posiadasz tego elementu lub nieodpowiednio z niego skorzystasz, narażasz się na mandat, który wynosi:

  • za brak sygnalizacji lub nieodpowiednią w razie uszkodzenia lub wypadku – 150 zł
  • za brak sygnalizacji lub nieodpowiednią w razie uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej – 300 zł
  • za brak trójkąta ostrzegawczego w aucie – do 500 zł[2].

[1] https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/warunki-techniczne-pojazdow-oraz-zakres-ich-niezbednego-17009712/par-11

[2] http://slupsk.szkolapolicji.gov.pl/sps/aktualnosci/107840,Ruch-drogowy-zobacz-nowy-taryfikator.html

Jak korzystać z trójkąta ostrzegawczego?

Przede wszystkim umieść element w takim miejscu, aby mieć do niego łatwy dostęp. Kiedy dojdzie do zdarzenia na drodze, każda sekunda ma znaczenie. Im szybciej ustawisz trójkąt ostrzegawczy, tym lepiej.

Najlepiej, aby znajdował się w pokrowcu, złożony, aby zajmował jak najmniej miejsca. W takiej wersji ma, np. 3 x 4,5 x 44 cm, a po rozłożeniu – 43 x 43 cm[1]. Rozłożenie zajmuje dosłownie chwilę, ale spróbuj to zrobić przynajmniej raz, aby w razie potrzeby działać pewnie i szybko. Trójkąt ostrzegawczy musi mieć homologację.

Jak ustawić trójkąt ostrzegawczy? Odpowiedź poniżej.

[1] https://www.biurowi.pl/pl/p/Trojkat-ostrzegawczy-PK-MOT-z-homologacja-EN-471/13832

Trójkąt ostrzegawczy – wymagane odległości

Odległość trójkąta ostrzegawczego od pojazdu zależy od tego, gdzie musisz oznaczyć postój. Jak postępować podczas awarii na autostradzie? Na takich drogach obowiązuje najwyższy limit prędkości – do 140 km/h. Z tego względu trójkąt ostrzegawczy na autostradzie powinien się znajdować w dużej odległości od pojazdu – 100 m – na jezdni lub poboczu, za uszkodzonym pojazdem.

Jak daleko ustawić trójkąt ostrzegawczy od samochodu na drodze ekspresowej? Jeśli chodzi o dwujezdniową, obowiązuje na niej limit prędkości do 120 km/h, a jednojezdniową – 100 km/h[1]. W jakiej odległości ustawić trójkąt w tym przypadku? Zrób to identycznie jak na autostradzie – 100 m za pojazdem. Włącz światła awaryjne.

Czy musisz użyć trójkąta ostrzegawczego w przypadku postoju poza obszarem zabudowanym, ale nie na drogach ekspresowych i autostradach? Zrób to, jeśli pojazd znajduje się w miejscu zabronionym. Skorzystaj także z trójkąta, jeżeli postój odbywa się na poboczu, ale auta nie widać z dostatecznej odległości dla innych kierowców. Włącz światła awaryjne i ustaw ten element w odległości 30-50 m za pojazdem.

Inne odległości obowiązują w terenie zabudowanym. W przypadku postoju w miejscu zabronionym ustaw trójkąt ostrzegawczy w odległości 1 m za pojazdem, lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m. W tym przypadku również włącz światła awaryjne.

Wiesz już, jak ustawić trójkąt ostrzegawczy na autostradzie i na innych typach dróg.  Jeżeli masz ubezpieczenie samochodu OC i do szkody doszło z Twojej winy, poszkodowany otrzyma odszkodowanie z polisy. Jeśli inny kierowca odpowiada za zdarzenie, sprawdź, czy ma ważne OC, z którego zostaną pokryte koszty naprawy szkód.

[1] https://www.gov.pl/web/gddkia/limity-predkosci-na-autostradach-i-drogach-ekspresowych

tania najtańsza laweta Kraków pomoc drogowa holowanie autolaweta mobilny mechanik tania najtańsza laweta Kraków pomoc