Badanie techniczne pojazdu. 5 rzeczy, o których musisz pamiętać.

Przegląd samochodu to nic innego jak kontrola jego sprawności technicznej. Przyczynia się ono do zachowania bezpieczeństwa na drodze, zarówno naszego, jak i pozostałych użytkowników. Zobacz, na co zwrócić uwagę.

Okresowe badanie techniczne pojazdu jest w Polsce obowiązkowe. Wynika to z faktu, iż niesprawny samochód nie może być eksploatowany, a więc dopuszczony do ruchu drogowego. Przyjrzyjmy się kilku ważnym aspektom związanym z przeglądem.

Badanie techniczne pojazdu – co na pewno sprawdzi diagnosta?
Częstotliwość wykonywania przeglądu technicznego reguluje prawo. Samochody nowe muszą mu zostać poddane przed upływem trzech lat od daty pierwszej rejestracji na terenie RP. Po wykonaniu badania jest ono ważne przez kolejne dwa lata, po których upływie pojazd musi być poddawany przeglądowi regularnie co rok. Pominięcie badania technicznego może mieć poważne konsekwencje.

Badanie techniczne samochodu jest wykonywane przez wykwalifikowanego diagnostę, który posiada konieczne do tego uprawnienia.

Co jest poddane kontroli?

Podstawowa identyfikacja pojazdu, a więc porównanie danych zapisanych w dowodzie rejestracyjnym z tymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej pojazdu.

Dokonywana jest weryfikacja stanu oznaczeń auta, w tym tablic rejestracyjnych i oznaczeń, oraz wyposażenia pojazdu

Kontroli podlegają poszczególne zespoły i układy samochodu. Diagnosta sprawdza stan ogumienia, oświetlenia, układu kierowniczego, hamulcowego oraz zamocowanie kół.

Badany jest stan techniczny zawieszenia oraz podwozia

Sprawdzeniu podlega stan instalacji elektrycznej, osprzętu, układu wydechowego oraz działanie klaksonu

Kontroli poddany jest poziom emisji zanieczyszczeń gazowych, oraz spalin

W przypadku zamontowanej instalacji LPG przegląd techniczny auta jest nieco rozszerzony. Przed jego rozpoczęciem właściciel musi okazać aktualny atest na zbiornik gazowy. Podczas badania kontroli są poddawane wszystkie elementy instalacji gazowej.

Również w przypadku, gdy dany pojazd jest wykorzystywany jako taksówka, badanie jest rozszerzone o kilka elementów. Diagnosta dokonuje weryfikacji legalnego korzystania z taksometru oraz sprawdza stan koła zapasowego, trójkąta ostrzegawczego czy apteczki, które w tym wypadku są obowiązkowym wyposażeniem.

Przegląd techniczny samochodu po kolizji lub zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego
Od kilku lat diagności podczas badania technicznego pojazdu dokonują spisania stanu licznika. Dokładne dane są umieszczane na platformie CEPiK. Zapobiega to próbom cofania licznika samochodu, co jest częstym procederem w przypadku sprzedaży aut używanych.

Każdy pojazd, niezależnie od regularnie wykonywanych badań technicznych, może zostać skierowane na dodatkowy przegląd. W przypadku kolizji decyduje o tym funkcjonariusz wezwany na miejsce zdarzenia. Najczęściej pojazd przechodzi przegląd techniczny po dokonaniu jego naprawy, której czas jest uzależniony od rozległości szkód.

Przegląd techniczny samochodu po wypadku jest poszerzony o kilka istotnych elementów. Podczas badania wykonywana jest geometria kół. Sprawdzane są ich parametry, które mogły zostać uszkodzone w wyniku kolizji. Oceniana jest wtedy zbieżność kół, czyli ich położenie względem siebie. Natomiast jeśli badany pojazd posiada instalację gazową, to jego właściciel musi przedstawić dokument atestowy, potwierdzający bezpieczeństwo zbiornika.

Warto pamiętać, że pojazd biorący udział w kolizji, dla którego dowód rejestracyjny został zatrzymany, podlega obowiązkowi przeglądu do 7 dni od naprawy auta. Dopiero po wykonaniu badania możliwe jest przywrócenie dokumentu, a co za tym idzie, pojazd może zgodnie z prawem poruszać się po drodze.

Przegląd techniczny auta – kiedy diagnosta go nie podbije?
To pytanie zadaje sobie z pewnością wiele osób. Podczas badania technicznego mogą być wykryte różne usterki, które dzieli się na trzy grupy.

Usterki drobne, które nie mają istotnego wpływu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym czy ochronę środowiska

Do drugiej grupy należą usterki istotne. Mogą one pośrednio lub bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a także na ochronę środowiska.

Trzecią grupę stanowią wady zagrażające użytkowaniu pojazdu. Samochód zostaje wyeliminowany z dalszego poruszania się po drogach.

Jeśli podczas badania technicznego diagnosta wykryje usterki z grupy pierwszej, może zalecić usunięcie problemu. Po wykryciu problemów z grupy 2. diagnosta wystawia zaświadczenie o negatywnym wyniku badania. W takim wypadku kierowca musi najpierw udać się do mechanika w celu naprawy wykrytych niezgodności. Musi to zrobić w ciągu 14 dni. Po jej wykonaniu dodatkowemu badaniu podlegają wszystkie układy pojazdy, w których wykryto problem. Jeśli zostanie wykryta usterka z grupy 3., pojazd zostaje wysłany na naprawę wskazanych części, a dowód rejestracyjny zostaje zatrzymany.

Ile kosztuje przegląd samochodu?
Dokonując wskazania konkretnego taryfikatora za badanie techniczne pojazdu, musimy podzielić auta na dwie grupy. Standardową ceną za przegląd pojazdu nieposiadającego instalacji LPG jest kwota 99 złotych. Obowiązuje ona w całym kraju i nie podlega regionalizacji. Zatem ile kosztuje przegląd samochodu z gazem? Aktualna cena za przegląd pojazdu z instalacją gazową wynosi 162 złote. Wynika to z faktu, iż podczas przeglądu takiego auta kontroli podlega dodatkowo butla gazowa oraz cala instalacja.

Badanie techniczne pojazdu po terminie uzyskało nową regulację prawną. Zgodnie z nią pojazd poddany badaniu przed upływem 30 dni od wyznaczonej daty nie wymaga uiszczania dodatkowej kwoty. Jednak, jeżeli ten termin zostanie przekroczony, opłata za przegląd takiego samochodu jest podwójna.